2.sv.válka - 1 etapa
Home Třetí říše Volksstrurm 2.sv.válka - 1 etapa Fall Weiß Zimní válka Weserübung Fall Gelb Bitva o Británii Balkán Afrika 1940-43 Photo Album Rozhlas song A.H. Horst Wessel Lili Marlen Duce

 

 

 

Druhá světová válka, příčiny, průběh, výsledek, důsledky

=             konflikt mezi demokratickým a totalitním světem, boj o znovurozdělení světa

-          válku rozpoutal agresivní blok fašistických států: Německo, Japonsko, Itálie

o   příčiny:

§          postoj velmocí - Francie, Velká Británie -> politika usmiřování

§          USA - politika izolacionismu

§          politika SSSR – místo myšlenky kolektivní bezpečnosti sledování vl. zájmů -> snaha o co nejdelší neúčast  a vlastníi "imperiální choutky"

 

o   charakter války = totální (bojiště - Evropa, Asie, Afrika a Oceánii)

1) podřízen veškerý hosp. a společenský život ->ovlivnila světový vývoj na desetiletí

2) ve válce postupně cca 70 zemí -> 110 mil .vojáků -> 58 mil . mrtvých

3) využita nejmodernější voj. technika - tanky, letadla = rychlý přesun front, rakety, otravné plyny

4) ze strany agresora = válka rasově motivovaná a antisemitská = s vyhlazovacím charakterem (holocaust) => ze strany protihitlerovského bloku válka obranná

 

o   1 etapa války:

§          1) září 1939 – červen 1941: od Hitlerova útoku na Polsko, okupace evrop. států, do napadení SSSR

-          > počátek války = 31.8.1939 fingovaný přepad německé vysílačky = záminka pro útok  => 1. září německý útok na Polsko => Francie a VB vyhlašují Německu válku x ozbrojenou pomoc Polsku neposkytly -> tzv. podivná válka: vyhýbají se všem větším střetům, Hitler čelí pouze ekonomické blokádě

            17. září se k agresi připojuje SSSR -> okupuje východní část Polska, později připojen k SSSR => 28.9. 1939 Varšava kapituluje => uzavřena sovětsko – německá smlouva o přátelství a hranicích = vzájemné rozdělení sfér vlivu v Evropě

-          Finsko odmítá návrh na podstoupení části území -> listopad 1939 sovětsko – finská válka x 1940 poraženo -> březen 1940 obsazena Karelská šíje -> SSSR vyloučeno ze SN + odsouzena jeho agrese -> červen 1940 připojeny k SSSR pobaltské státy jako svazové sovětské republiky

-          duben – červen 1940 Německo napadlo Skandinávii (-> okupace Dánska a Norska – snaha získat nezamrzající přístavy + zisk surovin) + na západě tažení do Holandska, Belgie, Lucemburska v květnu 1940 – blesková válka – porušena neutralita území -> útok na Francii – spojenci zatlačeni do přístavu Dunkerque -> 14.6. 1940 obsazena Paříž -> 22.6.kapitulace vlády -> dohoda o příměří v Compiégne 

-          červenec 1940 tažení Itálie proti britským územím do Afriky x neúspěch – ztráta všech držav – pomoc r. 1941 Německa -> Britové odraženi k Egyptu

-          srpen – říjen 1940 letecká bitva o Anglii – při odrážení Němců pomoc Britům z Belgie, Československa, Francie i Polska => porážka Němců = 1. velký neúspěch

-          září 1940 podepsán Pakt tří mezi Německem, Japonskem a Itálií = vymezení sféry vlivu 

-          říjen 1940 tažení Německa na Balkán -> neúspěch Itálie v Řecku, útok i na Jugoslávii – napadení bez vyhlášení války -> poraženy, osamostatnění Chorvatska – spojenec Německa

 

 Back to Top