Obsazení Dánska
Home Up

 

 

Přepadení Dánska a Norska – Operace Weserübung

Operace připravená k přepadení Dánska a Norska dostala kódové označení Operace Weserübung (Cvičení na Vezeře). Hitler se k tomuto kroku odhodlal poté, co ho zásahy Royal Navy v norských výsostných vodách a neskrývané přípravy Francie a Velké Británie k invazi do Skandinávie přesvědčily o tom, že Britové nehodlají akceptovat neutralitu Norska a Švédska. Poslední kapkou se patrně stal incident britského torpédoborce Cossac a německé lodi Altmark v norských vodách ze dne 16. února 1940.Jelikož železná ruda ze Švédska byla pro německý válečný průmysl naprosto nepostradatelná, rozhodl se Hitler jednat. Aby mohli Norsko obsadit, potřebovali Němci mít možnost plavit se dánskými vodami a vůbec zajistit dánské komunikace - především letiště v Ĺlborgu jako mezistanici pro Luftwaffe kvůli jejímu omezenému operačnímu rádiu. Jako nejlepší formu reakce tak Hitler zvolil vlastní úder.

21. února 1940 gen. Nikolaus von Falkenhorst (XXI Corps) dostal za úkol naplánovat invazi do Norska. Měl zaútočit a obsadit Dánsko a Norsko tak rychle, jak jen bylo možné. Za 5 hodin provedl hrubý nákres invaze, prezentoval jej Hitlerovi, který mu dal příkaz pokračovat v rozvíjení plánů. Ve směrnici z 1. března 1940 se pravilo: „Vývoj situace ve Skandinávii vyžaduje připravit veškerá opatření k tomu, aby mohlo být s částí sil armády obsazeno Dánsko a Norsko (Weserübung). Tím dokážeme předejít pronikání Britů do Skandinávie a na Baltské moře, zabezpečit naleziště železné rudy ve Švédsku a vytvořit základny pro naše letecké a námořní síly působící proti Anglii.“

gen. Nikolaus von Falkenhorst

V březnu Falkenhorst ohlásil, že všechny jednotky ve vojsku, letectvu a námořnictvu jsou připraveny na útok. V březnu 1940 byly také všechny detaily operace dokončeny a na vůdcově konferenci 29. března velkoadmirál Raeder vyslovil zájem na tom, aby operace byla urychlena. Zbývalo tedy pouze stanovit přesný čas a datum.

velkoadmirál Raeder

Norská vláda si přitom nebyla zcela nevědomá kursu událostí v britském i německém táboře. Odhodláno zachovat neutralitu, Norsko se pokoušelo nedat žádné straně záminku provokace k intervenci v norských záležitostech. Naneštěstí pro Nory (a Dány) se staly objektem mocenského boje mimo svou kapacitu kontroly nebo vlivu. 1. dubna Hitler podepsal operační nařízení pro Weserübung. Den W byl stanoven na 9. dubna a hodina 0 na 4:15

9. dubna 1940 ve 4:00 německý ambasador v Dánsku Cecil Renthe-Fink telefonoval dánskému ministru zahraničí  Peteru Munchovi a požadoval okamžitou schůzku. Když se setkali o 20 minut později, bylo Munchovi sděleno, že v tomto okamžiku se německé oddíly přesunují do Dánska za účelem okupace země. Požadoval, aby byl zastaven veškerý odpor a nejvyšší dánské autority kontaktovaly Němce, jinak bude Luftwaffe bombardovat Kodaň. Na druhé straně splnění požadavku může zabezpečit politickou nezávislost země.

Cecil Renthe-Fink

Back to Top

V 4:15 německé oddíly vstoupily do země na několika místech. U Gedser (jih ostrova Falster) se prapor z 305. pluku začal přesunovat směrem na sever. Německé paraoddíly mezitím převzaly most Storestroem a pevnost Masnaesoe, později i letiště Ĺlborgu. Ve stejný moment německé oddíly vstoupily do Nyborgu (východ ostrova Fyn) a větší část 198. pěší divize vstoupila do Korsoer (jihozápad ostrova Sjaelland), aby zabezpečila spojení mezi ostrovy Fynem a Sjaellandem. Současně ve 4:15 německá armáda překročila dánské pevninské hranice v Jutsku na 4 místech - Saed, Rens, Padborg a Krusaa a německé námořnictvo vylodilo oddíly v průlivu Lillebelt. V jižním Jutsko sice docházelo ke střetům, ale pro dánské vojáky bylo velmi obtížné klást jakýkoli vážný odpor.

V 4:20 německá loď „Hansestadt Danzig“ vjela do kodaňského přístavu a vylodila zde prapor z 308. pluku. Bez jakéhokoli boje Němci obsadili citadelu a pohybovali se směrem k Amalienborgu - sídlu krále. Na dánské straně byla zalarmována osobní stráž a další posily byly na cestě k zámku. Když dorazili Němci, vypukly boje a německý útok byl zastaven. Uvnitř zámku král, jeho ministři a dánský nejvyšší velitel gen. Prior diskutovali o situaci, zatímco německé bombardéry dorazily a kroužily nad městem, aby zdůraznily ambasadorovu hrozbu. Kromě Priora, který chtěl pokračovat v boji, všichni souhlasili, že jakýkoliv další odpor byl nemožný a jediným řešením bylo zastavit boj. Mezitím všechny dánské letecké síly, mimo námořních leteckých oddílů, které byly umístěny na letišti ve Vaerloese (severozápadně od Kodaně), byly v několika minutách zničeny, poté co na letiště v 5:45 zaútočily 2 eskadry Messerschmidt Me.  

Nakonec se vláda kolem 6. hodiny rozhodla ustoupit a minimalizovat očividně zbytečné ztráty na životech a vyslala muže, aby doručil dánskou odpověď německému ambasadoru a král nařídil ukončit boj. Celkové dánské ztráty na životech 9. dubna činily 13 vojáků, 20 bylo zraněno. Současně přišlo o život také několik civilistů. Německé ztráty známy nebyly.

 Back to Top