Protektorátní tisk
Home Up Shrnutí Protektorátní tisk

 

 

 

 

Večerní České slovo 1. září 1939

Vůdce a říšský kancléř vydal rozkaz armádě

Němci vyvracejí pohraniční sloupyNěmecká branná moc provede boj o čest a životní práva německého národa s tvrdou odhodlaností. Branné moci!

Polský stát odmítl smířlivé řešení sousedských styků, o které jsem se snažil; na místo toho sáhl ke zbrani. Němci v Polsku trpí krvavým terorem a jsou vyháněni ze svých domovů. Řada případů porušení hranic, nesnesitelných pro velmoc, dokazuje, že Poláci již nemíní respektovati německou říšskou hranici. Abych učinil konec tomuto šílenému počínání, nezbývá mi jiný prostředek, nežli použití od nynějška násilí proti násilí.

Německá branná moc povede boj o čest a životní práva probuzeného německého národa s tvrdou odhodlaností. Očekávám, že každý voják, pamětliv velké tradice věčného německého vojenského ducha, splní svou povinnost do posledního písmene. Mějte vždy a ve všech situacích na paměti, že jste zástupci nacionálně socialistického Velkého Německa.

Nechť žije náš národ a naše Říše!

Berlín 1. září. Adolf Hitler

Dosaženo očekávaných počátečních úspěchů

Berlín 1. září. (ČTK.) Vrchní velení branné moci oznamuje:

Při německých bojových akcích ve Slezsku, Pomořanech a ve Východních Prusích bylo dnes dosaženo na všech frontách očekávaných počátečních úspěchů. Vojenské oddíly, pronikající z jihu přes pohoří, dosáhly čáry Nový Targ - Suchá. Na jih od Moravské Ostravy byla Olše překročena u Těšína. Na jih od průmyslového území postupuje naše vojsko v okolí Katovic přískoky. Vojenské oddíly, nasazené ze Slezska, postupují plynule ve směru na Čenstochov a na sever od tohoto místa. V koridoru blíží se naše vojsko Brdám a dosáhlo u Nakla řeky Netče. Těsně před Grudzjondzem se bojuje.

Vojenské oddíly, postupující z Východních Prus, jsou hluboko na polské půdě v boji. Německá letecká zbraň napadla a zničila dnes v energických náletech vojenské objekty na četných polských letištích, tak na příklad v Rumě, Pucku, v Grudzjondzi, Poznani, Plocku, Lodži, Tomašovu, Radomi, Nudě, Katovicích, Krakově, Lvově, v Brestu a v Taraspoli. Mimoto podporovalo několik bojových eskader úspěšné pronikání armády. Německá letecká zbraň vybojovala si tím dnes převahu ve vzduchu nad polským prostorem, ač ve středním a západním Německu jsou ještě v pohotovosti silné letecké oddíly.

Části německých válečných námořních sil zaujaly posici před gdanským zálivem a zajišťují Baltické moře. Německá školní loď "Šlesvik-Holštýn", ležící před Novým Portem zahájila palbu na Westerplatte, obsazenou Poláky. V Gdyni byl válečný přístav bombardován německým letectvem.

  nahoru