Fall Weiß
Home Třetí říše Volksstrurm 2.sv.válka - 1 etapa Fall Weiß Zimní válka Weserübung Fall Gelb Bitva o Británii Balkán Afrika 1940-43 Photo Album Rozhlas song A.H. Horst Wessel Lili Marlen Duce

 

Shrnutí
Protektorátní tisk

 

Operace Fall Weiss

  

Operace Fall Weiss (útok proti Polsku) začala 1.září 1939. 

Německá loď "Schleswig-Holstein" , kotvící v gdaňském přístavě, zahájila o 04. 46 ostřelování polských pozicí na Westerplatte. Součastně s prvními útoky Luftwaffe zahájili pozemní vojská útok do polského vnitrozemí. 

V 10. 00 vystoupil v říšském sněmě Adolf Hitler. Útok zdůvodnil pokračujícími polskými provokacemi.

Německá armáda nasadila do útoku 60 divizí, z nichž bylo 10 obrněných a motorizovaných, a 1 600 letadel. Na západní hranici Německa zůstaly pouze zálohy, z nichž pouze 10 divizí by bylo akceschopných.

 Brauchitsc

Vrchní velení operace bylo svěřeno generálu Brauchitschovi. Německé síly byly rozděleny do dvou skupin armád. Skupině armád Sever velel generál Bock a skupině armád Jih generál von Rundstedt.

     

von Rundstedt

Veliteli Bockovy skupiny se stali Küchler (3.armáda) a Kluge (4.armáda). U Rundstedta veleli Blaskowitz (8.armáda), Reichenau (10.armáda) a List (14.armáda). Tankovým sborům veleli Guderian a Kleist.

 Guderian            Blaskowitz          

    

Reichenau 

Skupina armád Jih postupovala ze Slezska a měla nést hlavní tíhu německého útoku. Blaskowitz na levém měl postupovat na Poznaň, List na pravém křídle ke Krakovu a úpatí Karpat. Reichenau měl provést hlavní úder, měl postupovat středem k Visle mezi Varšavou a Sandomierzem.

Část skupiny armád Sever pod velením Küchlera měla zaútočit z Východního Pruska směrem k Varšavě a pak podél toku Bugu na východ. Kluge měl překročit gdaňský koridor a pak se spojit s Küchlerem, který již měl postupovat na jih.

 

Polské jednotky

Poláci měli v aktivní službě připraveno 23 pěších divizí, dalších sedm divizí se ihned začalo mobilizovat, jednu slabou tankovou divizi a nedostatečné dělostřelectvo. Vzdušné síly tvořilo asi 500 zastaralých letadel. Základ polské armády byla především silná jízda, která však nemohla úspěšně čelit německým obrněným divizím.

 

Průběh operace Fall Weiss

Průběh operace Fall Weiss

Německé síly přepadly ráno ve 4,45 hodin Polsko. Němci postupovali v prvních bitvách po celé šířce fronty. Útoky byly podporovány také z moře a ze vzduchu.

2.září se Klugeho 4.armáda na severu spojila se 3.armádou z Východního Pruska. Rundstedtovy jednotky překročily na několika místech řeku Wartu, fronta se přiblížila ke Krakovu. Luftwaffe podnikala úspěšné útoky na polský týl. Polské jednotky byly rozmístěny příliš vpředu, čímž se německá armáda brzy dostala do jejich týlu a odřízla je od záloh a zásob.

       

              

3.září začala polská armáda Lodž ustupovat po střetu se skupinou armád Jih. Reichenau také překročil Wartu a List se nebezpečně přiblížil ke Krakovu.

3.září 1939 Francie a Británie vypověděly Německu válku - obsazena Maginotova linie (100 francouzských + 10 britských divizí) proti nim stálo 30 německých divizí  

4.září se na severu polská armáda Modlin začala stahovat po tvrdém odporu v oblasti Mlawy. Na jihu postoupil Reichenau o více než 80 km.

6.září obsadila Listova 14.armáda Krakov. Polská vláda a vrchní velení opustili Varšavu. Polské vrchní velení vydalo rozkaz k ústupu na linii Narew-Visla-San.

7.září se vzdala po mohutném ostřelování polská námořní základna Westerplatte. Polské jednotky dostaly nový rozkaz k ústupu od Narewu až za řeku Bug.

8.září dosáhly Reichenauovy přesunuté jednotky jihovýchodního předměstí Varšavy. Ostatní jednotky 11.armády jsou stále ještě vázány těžkými boji u Radomi. Listova 14.armáda dosáhla řeky San severně a jižně od Přemyšlu. Na severu pokračoval Guderianův tankový sbor podél řeky Bug na východ od Varšavy.

9.září začala 4.tanková divize útočit v jihovýchodních předměstích Varšavy, ale je odražena. Zde se objevila slabina obrněných divizí v pouličních bojích. Němci se domnívali, že Poláci již ustoupili za Vislu, ale ve skutečnosti se u Kutna reorganizovaly polské jednotky a spojily se s armádou Poznaň a částí skupiny Pomorze. Asi deset divizí pod velením generála Kutrzeba zahájilo protiútok proti německé 8.armádě. Rozpoutala se série několika velmi zuřivých bitev celé kampaně, v nichž první tři dny dosáhli Poláci určitých úspěchů.

11.září překročily německé jednotky řeku San severně a jižně od Přemyšlu. Stále pokračovala bitva na Bzuře, kvůli níž si nyní Rundstedt vyžádal posily od 8.armády.

12.září bojovala část Listových jednotek nedaleko Lvova, zatímco ostatní postupovaly na sever od předmostí na řece San.

13.září začaly malé německé jednotky překračovat Vislu jižně od Varšavy. Štěstí v bitvě na Bzuře se obrátilo na stranu agresorů, nejtěžší boje skončily 15.září, ikdyž menší střety pokračovaly až do 19.září. Němci v této bitvě zajali 150,000 mužů, ale dvěma brigádám a dalším jednotkám se podařilo uniknout do Varšavy.

14.září vstoupily německé jednotky do Gdyně a Guderianův XIX.tankový sbor dosáhl Brest-Litevského.

16.září se Němcům podařilo úplně obklíčit Varšavu, ale Poláci výzvu ke kapitulaci odmítli. Západně od Lvova stále bojovala část Listovy armády, zatímco další jednotky postupovaly na sever, aby se spojily s Guderianem, který neustále vede útok podél řeky Bugu.

17.září vstoupily na polské území také sovětské jednotky. Poláci měli na východě země jen omezené síly, proti nimž Sověti nasadili dva fronty.

18.září se polský prezident a vrchní velitel přesunuli do Rumunska, kde byli ihned intervenováni.

19.září dosáhly sovětské jednotky maďarských hranic. Na severu byl dobyt Vilnius. V Brest-Litevském se spojily Sověti s Němci.

22.září již sovětské jednotky obsadily Lvov.

25.září Němci vystupňovali ostřelování a bombardování Varšavy, která 28.září kapitulovala. Bylo zajato 150.000 mužů. Posléze kapitulovala i pevnost Modlin. Postupně dohasínal odpor i v ostatních částech Polska.

Varšava 1939

1.října kapitulovala také posádka na poloostrově Hel, která statečně vzdorovala i ostřelování Kriegsmarine.

3.října kapitulovaly poslední významnější polské jednotky u Lucku.

               

Německé jednotky ve Varšavě po polské kapitulaci 

Německé jednotky ve Varšavě po polské kapitulaci 

 

Ztráty při operaci Fall Weiss

Němci zajali 700.000 Poláků a Sověti 200.000.

Padlo 10.000 Němců a 30.000 jich bylo zraněno.

Polsko bylo rozděleno na 3 části:

              východní část se stala součástí SSSR

              západní část se stala součástí Říše, probíhala zde germanizace (příchod německých obyvatel, poněmčování)

              střední část byla nazývána „generálním gouvermentem“, centrum se nacházelo v Krakowě pod hrůzovládou Hanse Franka

28.září 1939 byla podepsána další tajná smlouva smlouva mezi SSSR a Německem o přátelství a hranicích  

 Back to Top