Weserübung
Home Třetí říše Volksstrurm 2.sv.válka - 1 etapa Fall Weiß Zimní válka Weserübung Fall Gelb Bitva o Británii Balkán Afrika 1940-43 Photo Album Rozhlas song A.H. Horst Wessel Lili Marlen Duce

 

Obsazení Dánska

 

9. dubena 1940 – Německá vojska zaútočila na Dánsko a Norsko

Operací Weserübung  byl zahájen útok proti dosud neutrálním zemím Dánsku a Norsku. Do 10. června 1940 byla okupace obou států německými jednotkami dokončena. 

Plán na obsazení Dánska a Norska, označovaný krycím názvem Weserübung (cvičení na Vezeře), byl Hitlerem připravován již delší dobu. Ve směrnici z 1. března 1940 se pravilo: „Vývoj situace ve Skandinávii vyžaduje připravit veškerá opatření k tomu, aby mohlo být s částí sil armády obsazeno Dánsko a Norsko (Weserübung). Tím dokážeme předejít pronikání Britů do Skandinávie a na Baltské moře, zabezpečit naleziště železné rudy ve Švédsku a vytvořit základny pro naše letecké a námořní síly působící proti Anglii.“ Mezitím však docenila význam norského pobřeží také Velká Británie a začala 8. dubna – pouhý den před zahájením německého útoku – zaminovávat norské pobřežní vody. Německým jednotkám se však přesto podařilo Brity z Norska vytlačit.

Při vypuknutí světové války v roce 1939 sice Norsko vyhlásilo neutralitu, stejně jako v první světové válce ji však neuhájilo. Němečtí politikové chtěli postupně získat Nory ke spolupráci a odvolávali se na společný germánský původ a čistou nordickou rasu norského obyvatelstva. Avšak Norové si zachovali národní hrdost a 98 procent obyvatelstva spolupráci s Němci odmítlo. Král Hĺkon VII. po přepadení Norska neodevzdal vládu do rukou norských fašistů v čele s Vildkunem Quislingem, ale přijal nerovný boj, neboť země měla pouze domobranu.   

Hitler a Quisling

Německé válečné a transportní lodě vypluly předem tajně z domovských přístavů a 9. dubna společně s letecvem udeřily. Německé výsadky ze vzduchu a z moře během krátké doby obsadlily mnoho klíčových míst v zemi. Němcům se tak podařilo o pár dní předběhnout Brity, kteří invazi do Norska rovněž plánovali. Britové společně s Francouzi spěchali Norům na pomoc a vylodili své síly na několika místech Norska, ale byli vytlačeni, zejména díky německé převaze ve vzduchu. Německé armádě se tedy poměrně rychle podařilo rychle obsadit centrální Norsko, ale operace na dalekém severu za polárním kruhem se protáhly, zejména díky značným vzdálenostem německých základen, která zapříčinila, že zde vyloděné jednotky byly víceméně odkázány samy na sebe a na omezené zásobování pomocí padáků. Konečnému vítězství německých vojsk nakonec značně pomohla německá ofenziva na západní frontě, která znameneala vyřazení Francie z války a stažení se Británie do obrany.

Narvik

Nejtěžší boje probíhaly v severním Norsku především o strategicky významný přístav Narvik. V Narviku se 9. dubna bez boje vylodila 3. horská divize Wehrmachtu  generála Eduarda Dietla obsadila okolní prostor včetně přístavu a železnice. Přepravilo ji 10 německých torpédoborců, které byly nakonec všechny potopeny v okolních fjordech během dvou námořních bitev s Royal Navy, zejména díky zásahu britské bitevní lodě Warspite.

gen. Dietl

Odpovědí Spojenců bylo vyslání expedičího sboru, jehož základnou se stal přístav Harstad na blízkých ostrovech Vesterály. Pozdější ofenziva proti Němcům spočívala ve vylodění sil na různých místech oblasti a postupu společně koordinovanými akcemi. Po několika týdnech tvrdých bojů v drsných podmínkách dalekého severu se podařilo dobýt Narvik 28. května zpět, ovládnout železnici a vytlačit Němce do hor, avšak v průběhu 6.-8. června byly všechny spojenecké síly po demolici přístavního zařízení evakuovány z důvodu katastrofálního vývoje situace na západní frontě. Norové kapitulovali 10. června a německá vojska se stala konečnými pány prostoru.
Po tříměsíční obranné válce opustil král Norsko a uchýlil se do Anglie. Spolu s králem opustila Norsko i válečná flotila, která v dalším průběhu války prokazovala cenné služby spojencům, zejména Anglii. Norsko dalo k dispozici přes 1000 moderních lodí, včetně největší světové flotily cisternových lodí. 

Král Hĺkon VII. 

V okupovaném Norsku byl organizován domácí odboj. Na území Norska operovalo v partyzánských oddílech asi 40 000 dobrovolníků. Ti organizovali rozsáhlé sabotáže, zejména v přístavech a loděnicích, ale i v podnicích.

   Back to Top